Skip to main content

Adviesraad

De adviesraad bestaat uit twee deelnemers die op afstand staan van Hoeve la Marotte. De leden van de adviesraad hebben een diverse werkachtergrond. Zij beoordelen één keer in het kwartaal de aanvragen die zijn gedaan. Zij doen dit door contact te leggen met de aanvrager en verdiepende vragen te stellen indien nodig. Eén keer per kwartaal brengen zij een advies uit aan het bestuur. De adviesraad is in het leven geroepen om de objectiviteit van de beoordeling van de aanvragen te waarborgen.