Skip to main content

Voorwaarden voor financiële bijdrage Stichting Steunfonds ’t Stokpaard:

 • Kind is tussen de 6 en 16 jaar oud (dit is de kampleeftijd).
 • Ouders kunnen het geldbedrag niet (volledig) zelf betalen.
 • Er is een reden waarom het op dit moment goed is voor het kind om een weekje naar Hoeve La Marotte te gaan. Dit kan belangrijk zijn voor het welbevinden van het kind en/of ouders.
  Denk aan een sociaal-emotionele problematiek, een lastige thuissituatie, ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind.
 • Een kind kan (vanwege specifieke problematiek) op een ander kamp niet terecht.
 • Het kind heeft los van deze aanvraag niet meer dan 1 ander soort vakantieplannen.
 • Het kind heeft zin om op kamp te gaan.

Wat verder belangrijk is om te weten:

 • De bijdrage wordt per kind maximaal 2 keer per jaar uitgekeerd.
 • De bijdrage worden uitgekeerd op volgorde van aanmelding bij de stichting.
 • De bijdrage wordt uitgekeerd tot het maximum is bereikt op basis van pekken op het kamp of op basis van de geldpot van de stichting.
 • De bijdrage wordt direct uitgekeerd aan de directie van Hoeve La Marotte.
 • De uiteindelijke beslissing of het kind wordt toegelaten ligt bij de directie van Hoeve La Marotte.