Skip to main content

Bestuur

De stichting bestaat uit het bestuur en een onafhankelijke adviesraad.

Het bestuur bestaat uit zes actieve bestuursleden, waarvan een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en drie overige actieve leden. De leden hebben allemaal een connectie met Hoeve la Marotte en dragen de Stichting een warm hart toe. Het bestuur komt één keer per kwartaal bij elkaar om het advies van de adviesraad te bespreken en de aanvragen te honoreren bij positief advies. Het bestuur maakt één keer per jaar een (financiëel) jaarverslag. 

 

 Francien vierkant

 Francien Engelhard - Voorzitter

 

Marieke vierkant

Marieke de Bont - Penningmeester

 

Wieke vierkant

Wieke Kooderings Clemens - Secretaris

 

Lars vierkant

Lars van Oosterhout - Algemeen lid

 

Mathijs vierkant

Matthijs van Oosterhout - Algemeen lid

 

Maud vierkant

Maud Briët - Algemeen lid