Skip to main content

Bestuur

De stichting bestaat uit het bestuur en een onafhankelijke adviesraad.

Het bestuur bestaat uit vier actieve bestuursleden, waarvan een voorzitter, penningmeester/ secretariaat en twee overige actieve leden. De leden hebben allemaal een connectie met Hoeve la Marotte en dragen de Stichting een warm hart toe. Het bestuur komt één keer per kwartaal bij elkaar om het advies van de adviesraad te bespreken en de aanvragen te honoreren bij positief advies. Het bestuur maakt één keer per jaar een (financiëel) jaarverslag.